Rudico B.V. – Eerbeek

Met de stempels die Rudico B.V. maakt, worden verpakkingen bedrukt. Het drukbeeld op de stempels wordt door een laser ‘getekend’. Eind 2022 heeft Rudio Group geïnvesteerd in een nieuwe laser en een nieuwe belichter. De nieuwe belichter bestaat uit heel veel kleine LED-lampen. Door LED-licht besparen zij energie en verbetert de kwaliteit van de stempels. Zo draagt Rudio B.V. bij aan een beter milieu.

Rudico Group levert een actieve bijdrage aan het project 2030 van de Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL). Het doel van dit project is om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten en tegelijkertijd het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de (papier)industrie in de regio. De dorpen en de industrie delen de ambitie om een concrete stap te zetten in de energietransitie.