Folding Boxboard Eerbeek B.V. – Eerbeek

Folding Boxboard Eerbeek B.V. is actief betrokken bij het nieuwe initiatief Waterrotonde Eerbeek. Deze Waterronde moet er in de toekomst voor zorgen dat er jaarlijks 3,6 miljoen m3 bronwater bespaard wordt. In samenwerking met de andere papierfabrieken in Eerbeek en Loenen, Provincie Gelderland, Gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe start in 2023 een pilot voor een circulair watersysteem. Hierdoor is grondwateronttrekking niet meer nodig.